KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP THÀNH PHỐ VINH

HỘI LHPN PHƯỜNG HÀ HUY TẬP TỔ CHỨC KÝ KẾT MÔ HÌNH “PHỐI HỢP XÂY DỰNG CHI HỘI VỮNG MẠNH” VÀ CHƯƠNG TRÌNH “MẸ ĐỠ ĐẦU – KẾT NỐI YÊU THƯƠNG”.

Tiếp tục thực hiện khâu đột phá “Tập trung xây dựng cơ sở Hội vững mạnh, đồng hành cùng chi hội, tổ phụ nữ” giai đoạn 2024 – 2027 và nằm trong chuỗi các hoạt động “hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em”, tối ngày 12/6/2024, Chi hội Phụ nữ khối 8, khối 15 và khối 11 tổ chức Lễ ký kết mô hình “phối hợp xây dựng chi hội vững mạnh” và chương trình “Mẹ đỡ đầu – kết nối yêu thương”...
content:

Tiếp tc thc hin khâu đột phá “Tp trung xây dng cơ s Hi vng mnh, đồng hành cùng chi hi, t ph n” giai đon 2024 – 2027 và nm trong chui các hot động “hưởng ng tháng hành động vì tr em”, ti ngày 12/6/2024, Chi hi Ph n khi 8, khi 15 và khi 11 t chc L ký kết mô hình “phi hp xây dng chi hi vng mnh” và chương trình “M đỡ đầu – kết ni yêu thương”.

Ti L ký kết 3 chi hi đã đăng ký đảm nhn "M đỡ đầu" cho cháu Cao Đức Cường - m côi m, có hoàn cnh khó khăn ti chi hi khi 11 vi tng s tin 10.800.000đồng trong thi gian 3 năm (2024 -2026). Chúc 3 chi hi luôn đoàn kết , gn bó, có nhiu hot động ý nghĩa và chúc cháu luôn luôn mnh khe, chăm ngoan, hc gii.

Yêu thương cho đi là yêu thương còn mãi !

 

 

 

 

Kim Huệ

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

Bản đồ hành chính Phường

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Hiện có: 4124
Tổng: 699483