Thông tin người phát ngôn

content:

- Họ và tên: Ngô Xuân Nam
- Chức vụ: Phó chủ tịch
- Số điện thoại: 0912087867
- Email: xuannamhht@gmail.com

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

Bản đồ hành chính Phường

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Hiện có: 737
Tổng: 408886