Liên hệ

content:

UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG HÀ HUY TẬP

 

Trụ sở: Số 70, Hải Thượng Lãn ông, Phường Hà Huy Tập, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Email: hahuytap@vinh.nghean.gov.vn

Chịu trách nhiệm chính: Ông Thái Văn Hùng – Chủ tịch UBND Phường

Điện thoại: 0913020959