Hiển thị văn bản pháp quy

Kế Hoạch: Tổ chức bán hàng lưu động cung ứng hàng hóa thiết yếu cho nhân dân trên địa bàn


Số văn bản 198/TB-VPCP
Trích yếu Kế Hoạch: Tổ chức bán hàng lưu động cung ứng hàng hóa thiết yếu cho nhân dân trên địa bàn
Ngày ban hành 02/09/2021
Ngày có hiệu lực 02/09/2021
Cơ quan ban hành UBND thành phố Vinh
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm