ĐẠI BIỂU HĐND PHƯỜNG HÀ HUY TẬP TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 9, KHÓA X

content:

Hai ngày 25-26/11/2023, 7 tổ đại biểu HĐND phường Hà Huy Tập đã tiếp xúc với cử tri tại các đơn vị mình bầu cử để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng cũng như những kiến nghị chính đáng của người dân.

Tại các điểm hội nghị, đại diện cử tri 20 khối đã được đại biểu HĐND phường thông báo về thời gian, nội dung, chương trình kỳ họp thứ 9 của HĐND phường khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Thông báo kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 8 HĐND phường; Báo cáo nhanh tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Tại 7 điểm tổ chức, có 225 cử tri tham gia, các ý kiến cơ bản bày tỏ sự tin tưởng vào đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vui mừng và phấn khởi trước những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2023 của phường. Đồng thời cử tri các khối cũng đã có các ý kiến phản ánh, kiến nghị tập trung vào các vấn đề: công tác cải tạo, nâng cấp, sửa chữa, đổi đất NVH; công tác phổ cập, tuyển sinh, bạo lực học đường; công tác chỉnh trang đô thị, đảm bảo ANTT, ATGT; chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ tổ trưởng ở khối; thu các loại quỹ vận động…

Sau khi nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại diện các đại biểu HĐND phường đã tiếp thu; trả lời và làm rõ một số  ý kiến, còn về các ý kiến khác liên quan đến cấp TP, Tỉnh, HĐND phường sẽ tổng hợp bằng văn bản và gửi các cơ quan, chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.

Qua 2 ngày tổ chức, với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc. Hội nghị để đại biểu HĐND phường được tiếp xúc với cử tri trước kỳ họp thứ chín, Hội đồng nhân dân phường Khóa X đã hoàn thành các nội dung chương trình hội nghị đề ra. Được cấp ủy, BCS, Ban CTMT khối và cử tri 20 khối ghi nhận đánh giá cao.

 

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Now: 3384
Total: 699514