HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP THÀNH PHỐ VINH, 235 PHƯỢNG HOÀNG TRUNG ĐÔ

Thành phố Vinh ngày nay nằm chủ yếu trên vùng đất Vĩnh Yên và Yên Trường, tổng Ngô Trường, huyện Chân Lộc, trấn Nghệ An xưa. Đây là vùng đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống tự ngàn đời. Cách đây 235 năm, vào năm 1788, trên con đường hành quân thần tốc hướng về kinh đô Thăng Long đại phá 29 vạn quân Thanh,
content:

 

Thành phố Vinh ngày nay nằm chủ yếu trên vùng đất Vĩnh Yên và Yên Trường, tổng Ngô Trường, huyện Chân Lộc, trấn Nghệ An xưa. Đây là vùng đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống tự ngàn đời. Cách đây 235 năm, vào năm 1788, trên con đường hành quân thần tốc hướng về kinh đô Thăng Long đại phá 29 vạn quân Thanh, khi đi qua trấn thành Nghệ An, dưới con mắt của thiên tài quân sự Nguyễn Huệ, Vinh hiện ra là nơi: “hình thế rộng rãi, khí tượng tươi sáng, có thể chọn để xây dựng kinh đô mới. Thật là chỗ đẹp để đóng đô vậy”. Có thể nói vùng đất giữa núi Dũng Quyết và núi Kỳ Lân là vùng đất thiêng, có đủ Long, Ly, Quy, Phượng, cận thủy tựa sơn, có núi cao sông rộng làm thành lũy tự nhiên, là vùng đất lý tưởng để xây dựng kinh thành. Từ đó, vua Quang Trung đã ra chiếu chỉ cho La Sơn Phu tử Nguyễn Thiếp về việc xây dựng thành Phượng Hoàng Trung Đô, mở ra một dấu mốc quan trọng trong sự hình thành và phát triển của thành phố.

Những năm đầu thế kỷ XX, Vinh đã là một thành phố công nghiệp lớn của xứ Trung kỳ. Ngày 10/12/1927, Toàn quyền Đông Dương ra nghị định hợp nhất thị xã Vinh, thị xã Bến Thủy và thị xã Trường Thi thành Thành phố Vinh – Bến Thủy. Cách mạng Tháng Tám thành công, nhưng không lâu sau đó, thực dân Pháp quay trở lại xâm lược Việt Nam. Thực hiện lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân thành phố tiến hành “tiêu thổ kháng chiến”, góp phần cùng nhân dân cả nước làm nên thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Hòa bình lập lại, ngày 10/10/1963, Hội đồng Chính phủ ban hành Quyết định số 148/CP thành lập thành phố Vinh. Ngày 13/8/1993, Thành phố Vinh được công nhận là đô thị loại II. Đến ngày 05/9/2008, Thành phố Vinh được Thủ tướng Chính phủ công nhận là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Nghệ An.

Xác định vị trí quan trọng của Nghệ An và thành phố Vinh trong sự phát triển của vùng Bắc Trung bộ nói riêng và cả nước nói chung, ngày 30/7/2013, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2468/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển Thành phố Vinh thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung bộ đến năm 2020, tiếp đó là Quyết định số 827/QD-TTg ngày 12/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đe án phát triển thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung bộ đến năm 2023 theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị. Nghị quyêt 26 và Quyết định 2468, Quyết định 827 thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Bộ Chính trị và Chính phủ đối với Nghệ An và thành phô Vinh - quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, thành phố Vinh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, khẳng định là một trong những đô thị phát triên nhanh, bền vững của cả nước.

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng năm 2022 đạt 9,02%; giá trị gia tăng tăng 24.360 tỷ đồng; thu nhập bình quân đâu người tăng từ 22,2 triệu đồng (năm 2007) lên 120 triệu đồng (năm 2022); thu ngân sách thành phố đạt 3.538,8 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Thành phố đã sớm hoàn thành Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; bước đầu hình thành các vùng kinh tế nông nghiệp sản xuất công nghệ cao tại các khu vực ngoại thành. Đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, thu hút đầu tư. Hạ tầng giao thông, cảng hàng không, giao thông đối nội, đối ngoại được nâng cấp; nhiều tuyến đường mới được xây dựng, tạo điều kiện phát triển kinh tế và mở rộng không gian đô thị. Các khu đô thị mới, các tòa chung cư, văn phòng, khách sạn cao tầng, siêu thị, các tổ họp công trình nhiều chức năng... được hình thành đã làm thay đổi bộ mặt thành phố nhanh chóng, mang dáng dấp một đô thị văn minh, hiện đại ở khu vực Bắc Trung bộ.

Vinh khẳng định vị trí là trung tâm giáo dục, luôn là đơn vị dẫn đầu của tỉnh về chất lượng giáo dục với nhiều thành tích cấp tỉnh và quốc gia. Có 77/86 trường Đạt Chuẩn Quốc gia, đạt tỷ lệ 89,5%. Có 44 trường ngoài công lập, 8 trường đại học, 13 trường cao đẳng chuyên nghiệp... có năng lực đào tạo trên 100.000 học sinh, sinh viên, thu hút cả học sinh quốc tế. Năm 2020, thành phố Vinh là 1 trong 2 thành phố của Việt Nam được UNESCO công nhận "Thành phố học tập toàn cầu". Công tác chăm sóc sức khỏe từng bước đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Toàn thành phố hiện có 718 cơ sở y tế (09 Bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến tỉnh, 01 bệnh viện đa khoa thành phố, 04 bệnh viện Bộ, ngành và 10 bệnh viện tư nhân; 694 cơ sở hành nghề y, dược tư nhân). Đời sống người dân được nâng cao, nếp sống văn minh đô thị từng bước được hình thành. Chính sách thu hút lao động, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao được chú trọng. Công tác Quốc phòng - An ninh được đảm bảo.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có sự đổi mới rõ nét. Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố; dân chủ nhân dân ngày càng được phát huy. Đảng bộ Thành phố nhiều năm liền được công nhận là Đảng bộ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Hướng tới kỷ niệm 60 năm thành phố Vinh, 235 năm Phượng Hoàng Trung Đô, đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, cùng toàn thể nhân dân Thành phố tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Nỗ lực, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ Thành phố Vinh lần thứ XXIV đã đề ra, đưa kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, nâng thu nhập bình quân đầu người. Đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên, các hoạt động văn hóa - xã hội được đẩy mạnh. Trật tự đô thị, an ninh, an toàn xã hội được đảm bảo. Xây dựng văn hóa con người Vinh năng động, hiện đại, sáng tạo, xây dựng Vinh trở thành thành phố đáng sống.

Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức, sự hiểu biết và lòng tự hào về truyền thống lịch sử, văn hóa của Thành phô trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân. Tuyên truyền về các điển hình tiên tiến, gương người

tốt, việc tốt trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội góp phần vào công công cuộc xây dựng và phát triến thành phố ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Tổ chức các phong trào thi đua trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân, lập nhiều thành tích, hoàn thành các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, học tập, lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm để xây dựng thành phố Vinh ngày càng văn minh, phát triển.

Từ thành phố đến phường, xã, các khối xóm tổ chức các hoạt động thi đua sôi nổi nhằm bồi đắp niềm tự hào, truyền thống lịch sử của Thành phố, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng các cấp, thiết thực chuẩn bị đón chào ngày lễ trọng đại 60 năm thành lập thành phố Vinh, 235 năm Phượng Hoàng Trung Đô. Ra sức thi đua xây dựng Vinh với khát vọng vươn tầm cao mới, xứng danh thành phố Đỏ - Thành phố quê hương Bác Hồ kính yêu./.

 

 

 

 

 

 

 

 

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Now: 4132
Total: 699473