PHƯỜNG HÀ HUY TẬP TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÒNG, CHỐNG THÔNG TIN XẤU, ĐỘC TRÊN MẠNG XÃ HỘI

content:

         Sáng ngày 15/9/2023, phường Hà Huy Tập đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật tiếp cận thông tin và một số giải pháp phòng, chống thông tin xấu, độc trên mạng xã hội cho các cán bộ công chức, viên chức, người lao động cua cơ quan UBND phường, đơn vị công an, trạm y tế, HTX Phong Toàn; Các đ/c trong cấp ủy, BCS, thanh tra nhân dân, tổ trưởng Tổ dân phố, Tổ hòa giải, tuyên truyền viên pháp luật, trưởng các tổ chức đoàn thể và toàn thể nhân dân trên địa bàn phường.
       Các thành viên dự buổi tập huấn đã được đ/c Lê Bá Thiệu - Trưởng phòng PBGDPL - Sở Tư pháp đã trao đổi về những lợi ích, mặt tích cực của các thông tin trên mạng xã hội cũng như các mặt trái, cách nhận diện thông tin xấu độc và hướng dẫn các giải pháp phòng, chống thông tin xấu, độc ngăn ngừa những tác động tiêu cực, góp phần ổn định chính trị xã hội và xây dựng một môi trường sống an toàn, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

                                                                                                                                     Nga Sơn

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Now: 4166
Total: 699475