Phường Hà Huy Tập tổ chức Lễ phát động phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy” trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn phường

content:

Nhằm khuyến khích và đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ gắn với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng và nhân rộng các mô hình phong trào PCCC hiệu quả. Ngày 8/9/2023, UBND phường Hà Huy Tập đã tổ chức Lễ phát động phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy” trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn phường.

Nga Sơn 

 

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Now: 3155
Total: 699450