Hiển thị văn bản pháp quy

Không tìm thấy văn bản nào
STT Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Loại văn bản Cơ quan ban hành Tài liệu đính kèm
1 Công văn 709/STTTT-CĐS V/v tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng trong dịp Lễ 30/4, 01/5 và 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ
22/04/2024
Công văn Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An 709. Sở thông tin truyền thông_1713754906474.pdf
2 Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2023 Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2023 của UBND phường Hà Huy Tập về việc Ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân.
11/09/2023
UBND phường Hà Huy Tập quy_che_cung_cap_thong_tin_cap20230203024030663_Signed_1694402294898.pdf
3 Công văn 198/TB-VPCP Kế Hoạch: Tổ chức bán hàng lưu động cung ứng hàng hóa thiết yếu cho nhân dân trên địa bàn
02/09/2021
Công văn UBND thành phố Vinh
4 Công văn 198/TB-VPCP Kế Hoạch: Tổ chức bán hàng lưu động cung ứng hàng hóa thiết yếu cho nhân dân trên địa bàn
02/09/2021
Công văn UBND thành phố Vinh
5 Công văn 198/TB-VPCP Kế Hoạch: Tổ chức bán hàng lưu động cung ứng hàng hóa thiết yếu cho nhân dân trên địa bàn
02/09/2021
Công văn UBND thành phố Vinh
6 Công văn 198/TB-VPCP Kế Hoạch: Tổ chức bán hàng lưu động cung ứng hàng hóa thiết yếu cho nhân dân trên địa bàn
02/09/2021
Công văn UBND thành phố Vinh
7 Công văn 198/TB-VPCP Kế Hoạch: Tổ chức bán hàng lưu động cung ứng hàng hóa thiết yếu cho nhân dân trên địa bàn
02/09/2021
Công văn UBND thành phố Vinh
8 Công văn 198/TB-VPCP Kế Hoạch: Tổ chức bán hàng lưu động cung ứng hàng hóa thiết yếu cho nhân dân trên địa bàn
02/09/2021
Công văn UBND thành phố Vinh